Việt Nam

Hóa chất sản xuất từ Việt Nam

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang

Acid sunfuric - H2SO4

Đóng gói: 40kg/can hoặc Phuy/Bồn
Liên hệ giá

HCl 32%- Acid hydrocloric

Đóng gói : 30kg/can, 240kg/phuy
Liên hệ giá

Amoniac - NH4OH

Đóng gói: 220 lit/phuy hoặc 1000 lit/tank
Liên hệ giá

Cồn - Ethanol - C2H5OH

Đóng gói: 30 lít/can - 220 lít/phuy
Liên hệ giá

Acid sunfuric loãng

Đóng gói: 30kg/can hoặc phuy/bồn
Liên hệ giá

Bột nở phá đá

20kg/thùng
Liên hệ giá