3MPA

Quy cách: 240kg/phuy
Nơi sản xuất: Trung Quốc
Đơn vị bán hàng: Thuận Nam
Liên hệ giá

3-Mercaptopropionic acid  (3-MPA)

Name of Commodity:  3-Mercaptopropionic acid (3-MPA)

Formula: C3H6O2S

CAS no: 107-96-0

Purity: 99%

Appearance:  Colorless or light yellow transparent liquid

Package:  240kg plastic drum