Potassium Iodate - KIO3

Quy cách: 25 kg/thùng
Đơn vị bán hàng: Thuận Nam
Liên hệ giá

Potassium Iodate (KIO3)

Potassium Iodate (KIO3).Ổn định. Vật liệu để tránh bao gồm các chất hữu cơ, chất dễ cháy, phốt pho, lưu huỳnh, than, kim loại bột, xianua, hiđrua, các chất khử mạnh, nhôm, peroxit. Nổ khi trộn với vật liệu dễ cháy. Potassium Iodate (KIO3) dùng trong ngành thủy sản, chăn nuôi, thú y…

Công thức hóa học: KIO3

Tên thường gọi: Potassium Iodate (KIO3)

Xuất xứ: Chi Lê, Ấn Độ

Đóng gói: 25 kg/thùng

Mô tả: Potassium Iodate (KIO3) có dạng bột.

Công dụng: KIO3 là vật liệu để tránh bao gồm các chất hữu cơ, chất dễ cháy, phốt pho, lưu huỳnh, than, kim loại bột, xianua, hiđrua, các chất khử mạnh, nhôm, peroxit. Nổ khi trộn với vật liệu dễ cháy.

Ứng dụng: Potassium Iodate (KIO3) dùng trong ngành thủy sản, chăn nuôi, thú y…