Clorin 70% - Ca(OCl)2

Đóng gói : 45kg/thùng

Clorin 70%  - Ca(OCl)2


* Thành phần: Calcium hypocholorite 70%  - Ca(OCl)2

* Đặc điểm: Dạng hạt trắng ngà, tính diệt khuẩn cao, độ tan tốt, ít lắng cặn.

* Chuyên dùng:

- Xử lý nước ban đầu ao nuôi tôm cá thành phẩm, ao ương giống;

- Diệt khuẩn ao nuôi thành phẩm

- Chất tẩy trùng, sát khuẩn mạnh, xử lý nước công nghiệp...


Sản phẩm này được bán ra