Hàn Quốc

Hóa chất sản xuất  từ Hàn Quốc

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang

Acid acetic - CH3COOH

Đóng gói: 30kg/can - 1050kg/tank
Liên hệ giá

Oxy - H2O2

Đóng gói: 35kg/can
Liên hệ giá

Acid phosphoric - H3PO4

Đóng gói: 35kg/can
Liên hệ giá

Acetone - C3H6O2

Đóng gói : 160kg/phuy
Liên hệ giá