Nguyên liệu phân bón

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo

Acid Gibberellic - GA3

Qui cách: 1kg/chai
Liên hệ giá

Amonium Bicarbonate

Quy cách: 25kg/bao
Liên hệ giá

Kali Cacbonat - K2CO3

Quy cách:25kg/bao
Liên hệ giá

Kali humate

Qui cách: 25kg/bao
Liên hệ giá

KaLi nitrat - KNO3

Đóng gói:25kg/bao or 50kg/bao
Liên hệ giá

Kali Sunphat - K2SO4

Đóng gói: 25kg/bao or 50kg/bao
Liên hệ giá