RSS

Tin tức

Sự thật về hoá chất làm giá sống Ngày đăng: 8/24/2013 6:42:55 AM
Chỉ cần 3 ppm hoá chất (1ppm = 1 mg/lít, một giọt nước bằng khoảng 50 ppm), tương đương với một phần nhỏ của một giọt nước, nhưng sản lượng nuôi trồng giá đã tăng gần 50%. Đó là kết quả thu được từ phòng thí nghiệm bộ môn Công nghệ thực phẩm, trường ĐH Kỹ thuật TP.HCM.
Tổng quan công nghiệp hóa chất Việt Nam Ngày đăng: 8/10/2013 9:56:59 PM
Đặc điểm của ngành công nghiệp hoá chất là đa đạng về sản phẩm phục vụ cho tất cả các ngành kinh tế kỹ thuật.
Luật Hóa chất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2007) của Quốc hội Việt Nam Luật này được ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2007 và vẫn còn hiệu lực. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật hóa chất......