Hóa chất thủy sản

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo

Clorin 70% - Ca(OCl)2

Đóng gói : 45kg/thùng
Liên hệ giá

Iodine 99% (Hạt)

Quy cách:1kg/gói hoặc 50kg/thùng
Liên hệ giá

Khoáng Azomite

Quy cách: 20kg/bao
Liên hệ giá

L- Lysine

Quy cách: 25kg/bao
Liên hệ giá

Potassium Iodate - KIO3

Quy cách: 25 kg/thùng
Liên hệ giá

Potassium Iodide - KI

Quy cách: 1kg/gói - 25kg/thùng
Liên hệ giá